Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde en kwalitatieve goed kinderopvang is daarom belangrijk. 

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio, pedagogisch beleid, pedagogische praktijk en klachten. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteitseisen en schakelt de GGD als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks een onaangekondigde inspectie uit. Van deze inspectie maakt de GGD een verslag. Deze inspectieverslagen kun je hier lezen. Voor eerder rapporten kun je ons altijd even vragen.