Kinderdagverblijf Coccinelle

over coccinelle

GGD inspectie verslag

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD als toezichthouder in. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaliteit van het kindercentrum. Waarborgen voor een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige omgeving staan hierin centraal.

Jaarlijks wordt er een inspectieverslag gemaakt door de G&GD. U kunt hier de rapporten van de laatste jaren lezen. Voor eerdere rapporten kunt u ons altijd even vragen.
 

gerealiseerd door AA Webdesign