Kinderdagverblijf Coccinelle

aanmelden

Aanmelden

Wij plaatsen kinderen minimaal twee hele dagen per week. Op woensdag en vrijdag bieden we de mogelijkheid uw kind één dag per week te plaatsen.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door middel van het inschrijfformulier.
U hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Wilt u een bevestiging van uw inschrijving ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.
Wanneer er een plekje voor uw kind is op de gewenste datum en dagen nemen wij telefonisch of via een email contact met u op. Als u tussentijds vragen heeft over de opvang of plaatsing, mag u ons natuurlijk altijd bellen of mailen!

Kennismakingsgesprek

Wanneer er plaats is voor uw kind op Coccinelle maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek richt zich met name op de organisatorische aspecten van Coccinelle. Tijdens die ontmoeting leiden we u rond in het gebouw en krijgt u informatie over de ontstaansgeschiedenis en werkwijze van Coccinelle. 

Intakegesprek

Heeft u, na de kennismaking, besloten gebruik te willen maken van de opvang? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. U maakt kennis met de pedagogisch medewerkster van de groep waar uw kind geplaatst wordt. Uw kindje mag gezellig meekomen!

Tijdens het intakegesprek willen we u en uw kind al zo goed mogelijk leren kennen. De verzorging en opvoeding van uw kind staat daarom centraal. We vragen naar uw wensen en opvattingen, zodat we onze verzorging daar zo goed mogelijk op af kunnen stemmen. Al deze informatie leggen we ook vast in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind.

Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over de “wendagen”.

Wennen

De eerste kennismaking van uw kind met Coccinelle vinden we heel belangrijk. Voor iedereen:
  • voor uw kind, om veilig en vertrouwd te raken met de pedagogisch medewerkers en de nieuwe omgeving;
  • voor uzelf, om te wennen aan de nieuwe situatie;
  • voor de pedagogisch medewerksters, om een beeld te krijgen van uw kind.

Voor de wenperiode moeten we met zijn allen goed voorbereid zijn. Een voorbeeld van een goede voorbereiding is dat wanneer uw kind alleen nog borstvoeding heeft gehad, het thuis al oefent met de fles. Op die manier confronteer je het kind niet met nog meer veranderingen. Een ander voorbeeld van een goede voorbereiding is het creëren van herkenning bij uw kind als het gaat om slaap- of eetgewoontes, of het meegeven van een vertrouwde knuffel of speen. We willen hier dus zoveel mogelijk over weten en uw kind een zo vertrouwd mogelijk gevoel geven.

Kort of lang wennen?

De eerste keer dat uw kind komt wennen, komt het niet langer dan een half dagdeel spelen. Een paar uurtjes dus. Daarna spreken we af of uw kind nog een hele ochtend of middag of een hele dag komt wennen. Bij het ene kind is de gewenningstijd kort, bij het andere kind wat langer. Wij weten uit ervaring dat we er toch de tijd voor moeten nemen. In totaal besteden we tussen de twee en vier hele dagen aan het wennen op de groep. Forceren werkt nadelig voor het gewenningsproces. Uw kind mag de tijd en ruimte nemen om zijn gevoelens en emoties te verwerken. Wij vinden het dan ook van groot belang dat u tijdens de wenperiode steeds in de gelegenheid bent om uw kind eventueel op te halen. Het belang van uw kind staat immers voorop!

Samen wennen

Op Coccinelle zijn deskundige pedagogische medewerksters werkzaam, die ervaring hebben met de wenprocedure. We weten dus dat het voor de meeste ouders ook wennen is om hun kindje op een kinderdagverblijf achter te laten. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerksters, tijdens de wenprocedure, telefonisch contact onderhouden om te laten weten hoe het met uw kind gaat.


 

gerealiseerd door AA Webdesign