Kinderdagverblijf Coccinelle

ouders

Klachtenreglement


Als u ontevreden bent kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk uiten bij een pedagogisch medewerkster of het management.
In het interne klachtenreglement leest u hier meer over.

Dit klachtenformulier kunt u downloaden om uw klacht in te dienen.

Coccinelle b.v. is geregistreerd bij de Geschillencommissie kinderopvang.
Wanneer u ervoor kiest uw klacht extern in te dienen kan dit bij www.degeschillencommissie.nl. Op deze website is ook het reglement van de Geschillencommissie beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze gerust stellen aan het management.


Openbaar Klachtenverslag 2017

gerealiseerd door AA Webdesign