Kinderdagverblijf Coccinelle

Informatieboekje

Vooraf Een dag op Coccinelle
Veilig en geborgen
Dit doen we....
... samen met u
Groepssamenstelling
Babygroep, peutergroep en een verticale groep
Als uw kind ziek is
 
Van aanmelden tot opzeggen
Hygiëne en veiligheid
Andere belangrijke zaken
Als er even iets verandert
Een dag afzeggen, een compensatiedag,
een dagje extra of structureel ruilen van dag
Meer informatie 

Vooraf

Kinderdagverblijf Coccinelle ( ‘coccinelle’ is het Franse woord voor‘lieveheersbeestje’) is een middelgrote particuliere instelling die haar deuren opende in februari 2001. Wij zorgen voor opvang voor baby´s, dreumesen en peuters. Dat doen we vanuit een duidelijke visie en met duidelijke doelstellingen voor ogen.

 

Veilig en geborgen

Onze visie  
 
Op Coccinelle gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier. Op basis van aanleg, talent en temperament. Het handelen van opvoeders en de totale omgeving is daarbij van essentieel belang.
 
Kinderen komen bij Coccinelle terecht in een omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen. Vanuit die basis van vertrouwen, oprechte veiligheid en geborgenheid kan een kind zich gaan ontwikkelen tot een eigen ik-persoon.
 
Daarnaast vinden wij duidelijkheid, voorspelbaarheid en het aangeven van grenzen belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind.
 
Iedere pedagogisch medewerkster heeft een bepaalde kijk op hoe kinderen zich ontwikkelen, wat kinderen aan zorg nodig hebben en welke normen en waarden voor kinderen belangrijk zijn. De manier van kijken en dus de visie van het team is bepalend voor de manier van werken. Een team van gekwalificeerde (conform CAO kinderopvang) vaste personen is ons uitgangspunt voor een hechte relatie met en een vertrouwde omgeving voor het kind. Daarnaast hebben wij ook stagiaires (en een enkele keer een BBL-stagiaire) in huis die een opleiding volgen bij het R.O.C of de HAN-Nijmegen.

 

Dit doen we …

Ons doel
 
Coccinelle heeft als doelstelling:
 
´Aan ouders en verzorgers van kinderen, in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar, opvang te bieden.´
 
Daarbinnen stellen wij ons bovendien tot doel:
 
 • de kinderen de mogelijkheid te bieden zich te ontplooien op allerlei ontwikkelingsgebieden. Een kinderdagverblijf heeft bijvoorbeeld specifieke mogelijkheden als het gaat om spelen in een groep. Hierdoor wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling.
 • ontplooiing en ontwikkeling vooral spelenderwijs te laten gebeuren.
 • de juiste verscheidenheid aan kennis en ervaring in huis te hebben. Uiteindelijk gebeurt alles dan onder toezicht van een deskundig team in een speciaal voor de kinderen ingerichte omgeving.
 

… samen met u

Voor veel ouder(s)/verzorger(s) is het niet eenvoudig om de stap te nemen hun kind te plaatsen op een kinderdagverblijf. “Hij is nog zo klein, moet ik wel al gaan werken?” is een gedachte die veel ouder(s)/verzorger(s) door het hoofd spookt als zij zo´n beslissing nemen.
 
Wij vinden dat de opvoeding van het kind in handen blijft van de ouder(s)/verzorger(s). Wanneer een kind Coccinelle bezoekt, is samenwerking en afstemming van groot belang om de basis van de ouderlijke opvoeding te handhaven. De ouders en Coccinelle moeten dus van elkaar weten wat zij belangrijk vinden, om zo vertrouwen in elkaar te krijgen. Op die manier kan een kind zich binnen een sfeer van veiligheid en geborgenheid verder ontwikkelen.
 
Voorwaarden voor een goede samenwerking vinden wij:
 • Respect hebben voor elkaar
 • Vertrouwen hebben in elkaar
 • Luisteren naar elkaar
 • Vragen durven stellen
 • Overleggen met elkaar
 • Duidelijkheid creëren en hiernaar durven vragen
 • Omgaan met opbouwende kritiek
 
Een goede opbouw van de samenwerking is noodzakelijk en komt tot uiting in onze werkwijze. Die werkwijze, van aanmelden tot opzeggen leest u verderop in dit boekje.

 

Groepssamenstelling

´Anne weet al wat ze later worden wil.´
´Oh ja, wat dan?´
´Ze wil later moeder worden’, zegt ze. En volgens Fieke, van Coccinelle, kan dat wel kloppen. Want ze vindt het heerlijk om te tutten met de baby´tjes in haar groep.
 
Baby-dreumesgroep, peutergroep en een verticale groep
We hebben drie groepen. Een baby-dreumesgroep, een peutergroep en een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de groep staan vaste pedagogische medewerksters.
 
In totaal kunnen op Coccinelle elke dag 42 kinderen terecht.

 

Van Aanmelden tot opzeggen 

´Ik ben wezen kennismaken op dat kinderdagverblijf, Coccinelle´
´Oh ja, en wat vond je ervan?´
´Echt hartstikke leuk! Ik had Max meegenomen. Nou die heb ik de hele tijd niet meer gezien. Die leidsters waren meteen helemaal verliefd op hem.´
´Goed gevoel dus?´
´Zeker weten, maar het idee dat ik hem dadelijk echt ´af moet geven´ …´
´Mag je dan niet bellen of zo?´
´Oh, tuurlijk wel, ze snappen precies wat je als moeder doormaakt, dus ik mag bellen en eerder ophalen… maar het blijft wel moeilijk.´

Aanmelden
U hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Wilt u een bevestiging van uw inschrijving ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier op de website.
Wanneer er plaats voor uw kind is op de gewenste datum en dagen nemen wij telefonisch of via een email contact met u op.
Als u tussentijds vragen heeft over de opvang of plaatsing, mag u ons altijd bellen of mailen!


Kennismakingsgesprek
Wanneer er plaats is voor uw kind op Coccinelle maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek richt zich vooral op de organisatorische aspecten van Coccinelle. Tijdens die ontmoeting leiden we u rond in het gebouw en krijgt u informatie over de ontstaansgeschiedenis en werkwijze van Coccinelle. Ook wordt er wat verteld over de groepen. Uw kindje mag gezellig meekomen! U heeft dan nog zeven werkdagen de tijd om aan te geven of u definitief gebruik wilt maken van de opvang.

 
Plaatsingsovereenkomst
 • De plaatsingsovereenkomst bestaat uit 52 weken.
 • Reguliere opvang is van 7.30 uur -18.00 uur.
 • Vroege opvang is vanaf 7.00 uur en verlengde tot 18.30 uur of 19.00 uur mogelijk.
 • Minimaal 2 dagen afnemen.
 • Eén dag afname alleen mogelijk op woensdag en vrijdag.
 • Structureel halve dagopvang niet mogelijk.
 •  De prijs is inclusief luiers en voeding (exclusief flesvoeding).
 • Wijzigingen zijn mogelijk via een schriftelijke overeenstemming tussen partijen.
 

Betalingswijze
De kosten per kindplaats staan gespecificeerd in de plaatsingsovereenkomst. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks vooraf rond de 1e werkdag van de factuurmaand via automatische incasso voldaan. Bij ondertekening van de plaatsingsovereenkomst machtigt u Coccinelle bedragen van uw rekening af te schrijven vanwege de opvang van uw kind. Voor niet afgenomen dagdelen ontvangt u geen restitutie.
 
Wanneer de plaatsing definitief is ontvangt u een mail met daarin een link met de mogelijkheid om u te registeren in ons systeem en een inlogcode aan te maken. Na registratie kunt u via onze website altijd op de “login”-link klikken en gebruik maken van alle faciliteiten. Voor het inloggen, dient u de browser Firefox, Google Chrome of Safari te gebruiken.
Via dit account ontvangt u de facturen, het jaaroverzicht, nieuwsbrieven van Coccinelle en informatie van de ouderraad.

 
Voor een wijziging of een nieuwe aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst heeft u het LRK-nummer nodig.
Het Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR) is: 172031655
 
Prijswijzigingen worden ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aan de ouder(s)/ verzorger(s) medegedeeld.

 
Intakegesprek
Heeft u, na de kennismaking, besloten gebruik te willen maken van de opvang? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. Een pedagogisch medewerkster van de stamgroep zal 4 weken voor de ingangsdatum van het plaatsingscontract telefonisch contact met u opnemen voor het plannen van een intakegesprek en wendagen.
 
Tijdens het intakegesprek willen we u en uw kind al zo goed mogelijk leren kennen. De verzorging en opvoeding van uw kind staat daarom centraal. We vragen naar uw wensen en opvattingen, zodat we onze verzorging daar zo goed mogelijk op af kunnen stemmen. Al deze informatie leggen we ook vast in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind.
 
Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over de “wendagen”.


Wennen
De eerste kennismaking van uw kind met Coccinelle vinden we heel belangrijk. Voor iedereen:
 • voor uw kind, om veilig en vertrouwd te raken met de groepsleiding en de nieuwe omgeving;
 • voor uzelf, om te wennen aan de nieuwe situatie;
 • voor de pedagogisch medewerksters, om een beeld te krijgen van uw kind.

Voor de wenperiode moeten we met zijn allen goed voorbereid zijn. Een voorbeeld van een goede voorbereiding is dat wanneer uw kind alleen nog borstvoeding heeft gehad, het thuis al oefent met de fles. Op die manier confronteert u het kind niet met nog meer veranderingen. Een ander voorbeeld van een goede voorbereiding is het creëren van herkenning bij uw kind als het gaat om slaap- of eetgewoontes, of het meegeven van een vertrouwde knuffel of speen. We willen hier dus zoveel mogelijk over weten en uw kind een zo vertrouwd mogelijk gevoel geven.
 
Kort of lang wennen?
De eerste keer dat uw kind komt wennen, komt het niet langer dan een half dagdeel spelen. Een paar uurtjes dus. Daarna spreken we af of uw kind nog een hele ochtend of middag of een hele dag komt wennen. Bij het ene kind is de gewenningstijd kort, bij het andere kind wat langer. Wij weten uit ervaring dat we er toch de tijd voor moeten nemen. In totaal besteden we tussen de twee en vier hele dagen aan het wennen op de groep. Forceren werkt nadelig voor het gewenningsproces. Uw kind mag de tijd en ruimte nemen om zijn gevoelens en emoties te verwerken. Wij vinden het dan ook van groot belang dat u tijdens de wenperiode steeds in de gelegenheid bent om uw kind eventueel op te halen. Het belang van uw kind staat immers voorop!
 
Samen wennen
Op Coccinelle zijn deskundige pedagogisch medewerksters werkzaam, die ervaring hebben met de wenprocedure. We weten dus dat het voor de meeste ouders ook wennen is om hun kindje op een kinderdagverblijf achter te laten. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerksters, tijdens de wenprocedure, telefonisch contact onderhouden om te laten weten hoe het met uw kind gaat.


Opzeggen
De wederzijdse opzegtermijn is één maand.
 
Houdt u er rekening mee dat wanneer u één dag/dagen opzegt waardoor u uiteindelijk nog één dag gebruik maakt van de opvang dit alleen op woensdag of vrijdag mogelijk is.
 
In bijzondere gevallen kan het zijn dat Coccinelle de overeenkomst eenzijdig opzegt. Bijvoorbeeld als een kind niet kan ´aarden´, of als hij of zij meer zorg nodig blijkt te hebben dan wij kunnen bieden. In zo´n geval overleggen we uiteraard altijd met u en met de ouderraad.

 
Vier jaar worden
De plaatsingsovereenkomst eindigt wanneer uw kind 4 jaar wordt.
 
Wanneer u nog tot het einde van de verjaardagsmaand gebruik wil maken van de opvang ontvangen wij twee maanden voor uw kind vier wordt een schriftelijke bevestiging over de laatste dag dat uw kind bij ons is.
 
Voor de zomervakantie 4 jaar
Wanneer uw kind in mei/juni 4 jaar wordt en pas na de zomervakantie kan starten op school kunt u gebruik te maken van de opvang tot aan het begin van het nieuwe schooljaar.
We ontvangen graag ruim voor uw kind 4 jaar wordt een schriftelijke bevestiging over de laatste dag dat uw kind gebruik maakt van de opvang.
 

Als er even iets verandert

´Heerlijk, een weekje weg, lekker buiten het hoogseizoen. Nu de kinderen klein zijn, kan het nog. En volgende week werk ik dan gewoon een dag extra. Kost het me ook maar één vakantiedag.´
´En krijg je dat met het kinderdagverblijf allemaal geregeld?´
´Ja hoor, ik heb het vorige week al aangegeven, ik kan Mees die extra dag gewoon brengen.´
 

Een dag afzeggen, een compensatiedag, een dagje extra of structureel ruilen van dag
 
Een keertje afzeggen
Komt uw kind een keer een dagje niet? Laat u ons dat dan vóór 9 uur ’s morgens even weten.

Compensatiedag
Wij begrijpen dat uw kind soms niet naar Coccinelle kan komen omdat uw kind ziek is, vanwege vakantie, i.v.m. een nationale feestdag of er andere plannen zijn. Hiervoor ontvangt u voor uw kind een aantal compensatiedagen per jaar.
- Bij een plaatsingsovereenkomst van 1 of 2 dagen per week ontvangt u 3 compensatiedagen.
- Bij een plaatsingsovereenkomst van 3 0f 4 dagen per week ontvangt u 5 compensatiedagen.

Een compensatiedag kan worden ingezet indien de groepsbezetting het toelaat. Een aanvraag op langer termijn kan door de pedagogisch medewerksters op de groep minimaal 4 weken van te voren worden toegezegd. Wanneer u uw kind op een compensatiedag afmeldt (of uw kind niet verschijnt) kan die dag niet nogmaals worden gecompenseerd. De compensatiedagen vervallen aan het eind van het jaar.
 
Een incidentele dag(deel) extra
Het is mogelijk om een extra opvangdag(deel) aan te vragen bij een pedagogisch medewerksters van de groep waar uw kind zit. Natuurlijk moeten we wel rekening houden met de maximale bezetting van de kinderen op de groep.
Wanneer u een verzoek heeft uw kind een incidentele dag(deel) te plaatsen op een andere stamgroep, moet uw kind dit wel aankunnen en ouder dan één jaar zijn. Hierbij vragen we altijd uw schriftelijke toestemming.
 
Structureel ruilen of extra dag (op contractbasis)
Wanneer u structureel een dag wil ruilen of een extra dag gebruik wil maken van de opvang kunt u dit schriftelijk of via de mail aanvragen. Voor sommige dagen hebben we een wachtlijst. Structureel extra opvang bieden we op de stamgroep van uw kind.
Wanneer er een uitzondering wordt gemaakt en er tijdelijk plaats is op een andere stamgroep, zal er altijd overleg tussen management en de ouder zijn en is dit alleen mogelijk met uw schriftelijke toestemming.


Vroege en verlengde opvang
Wilt u uw kind vroeger brengen of later ophalen? Dat kan!
U kunt structureel of incidenteel gebruik maken van de vroege of verlengde opvang. (reguliere opvang van 7.30 -18.00 uur)
De vroege opvang is vanaf 7.00 uur ´s ochtends en de verlengde opvang tot 18.30 uur of 19.00 uur ´s avonds. Wanneer u structureel gebruik wilt maken van de vroege- of verlengde opvang zal deze meegenomen worden in de plaatsingsovereenkomst. Wanneer u een keer incidenteel gebruik wil maken van vroege- of verlengde zal voor deze opvang een extra rekening worden gemaakt.


Vakantieperiode
Wanneer u op vakantie gaat kunt u uw vakantie doorgeven aan de pedagogisch medewerksters op de stamgroep.
 
Het kan gebeuren dat tijdens de zomer- en kerstvakantie groepen op sommige dagen zo klein zijn dat ze samenvoegen. Hierbij zal er rekening gehouden worden dat er altijd een pedagogisch medewerkster van de stamgroep aanwezig is.


Feestdagen
Coccinelle is 52 weken per jaar open op maandag tot en met vrijdag, van 7.30 uur tot 18.00 uur, reguliere tijd met uitzondering van de feestdagen.
 
We zijn gesloten op de volgende officiële feestdagen:
Nieuwjaarsdag
Tweede paasdag
Koninginnedag
5 mei (1xper 5 jaar, te beginnen in 2020)
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste en tweede kerstdag.
 
Op kerstavond en oudejaarsdag gaan we om 17.00 dicht.
 
Alle officiële feestdagen zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang.

 

Een dag op Coccinelle

Sophie wordt wakker. Ze staat in haar bedje en roept: ´Mama, gaan we naar Coccinelle?´
´Nee schat, morgen weer. Vandaag gaan we samen gezellig naar oma.´
´Mama!´
´Ja lieverd.´
‘Is het al morgen?’

Brengen en halen

Tijden
's Ochtends zijn alle kinderen welkom vanaf 7.30 uur. Heeft u vroege opvang afgesproken? Dan kunt u uw kind al om 7.00 uur brengen. We willen graag dat iedereen om uiterlijk 9.15 binnen is, zodat we daarna gezellig met de kinderen de dag kunnen beginnen.
 
Vanaf 16.30 uur worden de kinderen weer opgehaald. Dit kan tot 18.00 uur. Heeft u verlengde opvang? Dan heeft u tot 19.00 uur de tijd.
Zowel ‘s morgens als ’s avonds is er altijd de gelegenheid voor een mondelinge overdracht met een pedagogisch medewerkster.


De dagrapportage
Voor baby´s, tot 1 jaar, maken we dagelijks een verslag over het slapen, het eten en andere bijzonderheden van die dag. Voor elke baby hebben we daarvoor een mapje. Bij het brengen vult u daar zelf in wanneer uw baby wakker is geworden, wanneer de laatste voeding was en met welke bijzonderheden we nog rekening moeten houden. Wanneer u uw kindje komt halen kunt u lezen hoe de dag op Coccinelle is gegaan.


Dit brengt u mee
Voor uw baby brengt u een fles en de flesvoeding, dieetvoeding of andere babyvoeding mee. Neemt u ook een extra reservecontainertje met melkpoeder mee, zodat we altijd genoeg hebben? Neem zo nodig ook een eigen groentehapje mee. Voorzie de flesjes en voeding van een naam van uw kind.
Slapen op Coccinelle gaat zoveel mogelijk zoals thuis. Dus breng een slaapzak, speen of doekje en die favoriete knuffel gerust mee!
Ook hebben wij graag voor elk kind reservekleertjes bij de hand.

Coccinelle zorgt voor de luiers, het fruit, de broodmaaltijd, de yoghurt en eventuele andere tussendoortjes.


Ieder zijn eigen bakje
De reservekleertjes bewaren we in het persoonlijke opbergbakje/tasje van uw kind. Elk kind heeft op zijn eigen groep een bakje/tasje, voorzien van zijn of haar naam. Daarin vindt u bijvoorbeeld ook een werkstukje dat uw kind die dag gemaakt heeft.


Afscheid nemen
Het is van belang dat uw kind weet dat u vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. De pedagogisch medewerkster neemt daar ook even de tijd voor: Ze neemt het kind van u over en ze gaan samen zwaaien. Verdriet bij het afscheid mag best. Misschien helpt een knuffel of eventueel een speentje? De pedagogisch medewerkster probeert na een moeizaam afscheid het kind af te leiden waardoor het zijn verdriet sneller vergeet. Het is vooral belangrijk om het afscheid kort te houden. Ook door uw onzekerheid over het achterlaten van uw kind, bestaat de kans dat hij of zij moeite heeft met afscheid nemen. Maar natuurlijk mag u altijd, als u daaraan behoefte heeft, telefonisch contact opnemen met de pedagogisch medewerkster.


Voeding

Standaard voedingsaanbod
Coccinelle zorgt voor:
- Fruit; appel, peer en banaan (en seizoensfruit)
- Fijn volkoren brood; margarine, smeerkaas(20+),zuivelspread, kipfilet halvajam, pindakaas, appelstroop en pasta
- volle Yoghurt
- Drinken; halfvolle melk, diksap en water
- Tussendoor; rijstewafel, liga, mariabiscuit, soepstengel


Flesvoeding en Borstvoeding
Uw baby krijgt de voeding die u voor hem of haar meebrengt.
Wanneer u uw kind borstvoeding geeft mag u deze altijd meegeven naar Coccinelle. Zorg dat de afgekolfde borstvoeding voldoende gekoeld of ingevroren (in kleine porties) is. Zorg ook dat de afgekolfde borstvoeding voorzien is van naam en datum. Wij hebben wel graag wat reserve borstvoeding in de vriezer.
Wanneer u graag zelf borstvoeding wilt komen geven bent u op de groep altijd welkom om uw kind te voeden, als u daarvoor de gelegenheid heeft.


Warme maaltijd
Kinderen onder de 1 jaar geven wij vóór 17.00 uur een groentehapje, deze neemt u zelf mee.
Wanneer uw kind gebruik maakt van de verlengde opvang kunt u ook warm eten meenemen zodat uw kind hier kan eten.

 
Traktatie en feestje
Een verjaardag betekent feest en daar hoort vaak een traktatie bij. Een traktatie is echter niet verplicht. Wanneer u bij het feestje aanwezig wil zijn geeft u dit aan bij de pedagogisch medewerksters op de groep, zij kunnen met u een tijd afspreken.

 
Allergie en individuele afspraken
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer uw kind een dieet of eventuele speciale voedingsbehoeften of gewoonten heeft. U kunt dit bespreken tijdens het intakegesprek of met de pedagogisch medewerksters op de groep.


Dagindeling
We bieden de kinderen graag een herkenbare en vertrouwde dagindeling. Hieronder leest u hoe een dag op Coccinelle is ingedeeld. Voor de baby’s is de individuele behoefte echter bepalend. Ieder kind heeft zijn eigen ritme en dat bepaalt ook voor een belangrijk deel de indeling van zijn of haar dag op Coccinelle.
 
Ochtend  
07.00-07.30 Vroege opvang
07.30-09.15 Kinderen worden gebracht. Voor ouders bestaat de gelegenheid om koffie/thee te drinken en informatie uit te wisselen. Kinderen gaan vrij spelen
09.15-09.30 Kinderen krijgen de gelegenheid om naar het toilet te gaan, speelgoed wordt opgeruimd en fruithapjes worden klaargemaakt.
09.30-10.00 Kinderen gaan aan tafel. Er worden liedjes gezongen en er wordt fruit gegeten en wat gedronken.
10.00-10.30 Mondjes/handjes wassen. Kinderen worden verschoond en sommige kinderen gaan naar bed. De andere kinderen kunnen vrij spelen.
10.30-11.15 Er wordt een gerichte activiteit aangeboden. Dit kan variëren van bijv. een boekje voorlezen, 3+ activiteit, tot buiten spelen of wandelen.
11.15-11.30 Grote kinderen gaan naar het toilet. De tafel wordt gedekt en het speelgoed wordt opgeruimd.
11.30-12.00 Lunch
12.00-12.30 Mondjes, handjes poetsen, kinderen worden verschoond en gaan naar bed.

Middag
 
12.30-14.00 Kinderen liggen op bed. De grote kinderen rusten met zijn allen op één groep. De kinderen die niet meer slapen en de kleintjes die in de ochtend al hebben geslapen kunnen lekker spelen.
14.00-14.30 Kinderen worden wakker en de yoghurt wordt klaarzet.
14.30-15.00 Kinderen gaan aan tafel en krijgen yoghurt, water/sap en een koekje, rijstewafel of liga.
15.00-16.00 Sommige kinderen gaan nog een keer naar bed.
Er wordt een gerichte activiteit aangeboden. Dit kan variëren van bijv. een boekje voorlezen, 3+ activiteit, tot buiten spelen of wandelen.
16.00-16.30 Kinderen krijgen de gelegenheid om nog wat te drinken en kinderen onder een jaar krijgen eventueel nog een groentehap. De kinderen worden verschoond.
16.30-18.00 Kinderen worden opgehaald.
18.00-19.00 Verlengde opvang, met de mogelijkheid om warm te eten.
 

 

Als uw kind ziek is

´38,5… wat doen we?´
´Ze is zo hangerig, ik denk dat ze het best rustig thuis kan zijn´
´De vorige keer had ze ook een beetje koorts, maar toen voelde ze zich best goed. Toen heeft ze de hele dag nog rustig gespeeld.´
´Ja, nu is het anders. Ik bel haar moeder even.´

Wat is ´ziek´?
Het is vaak moeilijk te bepalen wanneer een kind echt ziek is. Het gebeurt regelmatig dat een kind met wat koorts of een flinke verkoudheid zich toch prima vermaakt. Maar soms heeft uw kind op dat moment specifieke zorg en aandacht nodig die wij niet kunnen bieden. Dan bellen we u uiteraard op, zodat u thuis zelf voor uw kind kunt zorgen.

Wij kunnen uw kind helaas niet opvangen als een arts een besmettelijke ziekte heeft vastgesteld. We werken in dit soort gevallen volgens de richtlijnen van de GGD.

Is uw kind ziek, dan houdt u het natuurlijk het liefst gewoon thuis. Laat u het ons wel even weten voor 9.00 uur? We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is. Als het nodig is, kunnen we dan andere ouders inlichten over eventueel besmettingsgevaar.


Altijd even bellen
Als uw kind flinke verhoging heeft, dat is bij 38,5 graden of hoger, dan laten wij dit u altijd direct even weten. We overleggen dan met u of het nodig is om uw kind op te halen.


Geen medicijnen
In principe geven wij uw kind niet op eigen initiatief medicijnen of paracetamol. Wij vinden namelijk dat wanneer een kind dat nodig heeft, het eigenlijk te ziek is om op Coccinelle te blijven. Heeft een kind meer dan 40 graden koorts en zijn de ouders onderweg, dan hebben wij voor die situatie paracetamol in huis die we, in overleg met u, kunnen geven.

 

Hygiëne en veiligheid

´Ik weet het niet, meid… zo´n kinderdagverblijf. Weet je wel zeker dat het daar schoon genoeg is voor die kleintjes?´
´Zeker weten, mam, het is daar waarschijnlijk schoner dan hier. Zelf dweil ik niet elke dag. Maar daar wordt elke dag grondig gepoetst.´
´Oh, dan is het goed.´

Hygiëne
Dagelijks wordt het pand schoongemaakt door een huishoudelijke medewerkster en in de avonduren komt er een schoonmaakbedrijf.

De pedagogisch medewerksters werken volgens de richtlijnen van de GGD omtrent voeding en verzorging van de kinderen.


Veiligheid
Jaarlijks wordt er door het team van Coccinelle aan de hand van een risico inventarisatielijst ‘gezondheid en veiligheid’ een controle uitgevoerd. Deze kan geëvalueerd worden samen met de ouderraad.

Er is een calamiteitenprotocol aanwezig. Deze wordt jaarlijks met het team geoefend en vervolgens met de BHV’ers van Coccinelle geëvalueerd.

Coccinelle werkt met een verplichte meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld.

Ook hanteert Coccinelle een 4 ogenprincipe. Het 4 ogenprincipe is te lezen in het pedagogisch beleid op de website van Coccinelle.

Alle medewerksters van Coccinelle zijn in het bezit van een VOG verklaring.

Jaarlijks vind er een onaangekondigd regulier onderzoek plaats van een inspecteur kinderopvang van de GGD. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Nijmegen volgens de Wet Kinderopvang.
Het inspectierapport van de GGD kunt u vinden op de website van Coccinelle: www.kdvcoccinelle.nl.

 

Andere belangrijke zaken


Besloten gedeelte van de website
Op de website van Coccinelle vindt u een besloten gedeelte. Dit gedeelte is alleen toegankelijk als u uw kindje op Coccinelle heeft geplaatst. In deze besloten omgeving vindt u informatie over de dagelijkse activiteiten op Coccinelle, waaronder foto's van de kinderen.


Noodgevallen
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is, maar mocht uw kind acute medische hulp nodig hebben, dan schakelen wij direct een arts in, of de spoedeisende hulp van Universitair Medisch Centrum St. Radboud (Dit ziekenhuis is gevestigd op loopafstand van Coccinelle). U begrijpt dat onze eerst zorg en aandacht naar uw kind uitgaan, daarna stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Wilt u ervoor zorgen dat op de ‘Stamkaart’ altijd de juiste gegevens, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld staan?

Bij verschillende ziektes en nood­gevallen handelen wij volgens de richtlijnen van de GGD . Deze ligt ter inzage op het kantoor van Coccinelle.

Alle pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een certificaat voor de cursus Kinder-EHBO. Deze cursus wordt jaarlijks herhaald. Daarnaast zijn er 2 pedagogisch medewerksters die jaarlijks de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) volgen.


Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen op Coccinelle. Ze vergadert 4 à 5 keer per jaar, samen met de directeur en leidinggevende van Coccinelle.
 
De ouderraad kan de directie over allerlei zaken gevraagd of ongevraagd adviseren. De ouderraad is democratisch gekozen en bestaat uit 4 personen. Uit elk van de groepen heeft minstens één ouder zitting in de ouderraad.
De ouderraad organiseert ook thema-avonden voor de ouder(s)/verzorger(s). Eerdere bijeenkomsten gingen bijvoorbeeld over kinderboeken, EHBO bij kinderen en over basisscholen. Op zo’n avond is dan ook een deskundige aanwezig.


Klachtenreglement
Heeft u een klacht? Aarzelt u dan niet de pedagogisch medewerkster(s) of het management daarover aan te spreken.

Op de website van Coccinelle kunt u het interne klachtenreglement lezen en kunt u, mocht het nodig zijn, een klachtenformulier downloaden.

Coccinelle b.v. is geregistreerd bij de Geschillencommissie kinderopvang. Wanneer u ervoor kiest uw klacht in te dienen kan dit via www.degeschillencommissie.nl. Op deze website is tevens het reglement van de Geschillencommissie beschikbaar.
 
Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u deze gerust stellen aan het management.


Verzekering
Coccinelle is helaas niet aansprakelijk voor het kapotgaan of kwijtraken van kleding, speelgoed of andere spullen van uw kind.
Uw kind is tijdens zijn of haar verblijf op Coccinelle verzekerd tegen ongevallen. Het is verstandig als u zelf ook een WA-verzekering afsluit voor uw kind.


Wet Bescherming Persoonsgegevens en KDV Coccinelle
De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Verwerking van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene privacyfolder (beschikbaar bij de receptie van het gemeentehuis).
 

Meer informatie


Ter inzage
Op Coccinelle is voor u nog de volgende informatie ter inzage aanwezig:
 • GGD-informatie over handelwijze bij ziektes en de rapporten over veiligheids- en gezondheidsmanagment
 • Calamiteitenplan
 • 4 ogenprincipe
 • meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld.
 • informatie over de interne en externe klachtencommissie
 • pedagogisch beleidsplan
 • inspectierapport GGD
 • tevredenheidonderzoek
 • intern klachtenreglement

Misschien heeft u specifieke vragen of wilt u meer informatie. Dan kunt u ons altijd bellen en een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Ons telefoonnummer is 024 3030308. E-mailen kan ook: info@kdvcoccinelle.nl

 
Directeur: mevr. W. Hendriks
Leidinggevende: mevr. L v.d. Linden Gerritsen
Beleid- en planningsmedewerker: mevr. L.Brukx

gerealiseerd door AA Webdesign