Kinderdagverblijf Coccinelle

ouders

Ouderraad

De ouderraad is de schakel tussen de ouders en het management van Coccinelle wat betreft beleid en klachten. Mocht u zelf suggesties of vragen hebben betreft beleid dan kunt u die aan de ouderraad doorgeven. U kunt de ouderraad even aan te spreken in de hal, een briefje in de brievenbus van de ouderraad (in de hal naast de voordeur van Coccinelle) te deponeren of een berichtje te sturen via de website of directe e-mailadres ouderraad.coccinelle@gmail.com. Daarnaast kunt u bij de ouderraad terecht met uw kritische vragen of klachten, die kunt u in vertrouwen met ons bespreken. De ouderraad zal uw klachten indien nodig anoniem met het management bespreken en zullen gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen.
 
Ongeveer zes keer per jaar is er een bijeenkomst van de ouderraad. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op het whiteboard van de ouderraad in de hal. Daar vindt u ook andere relevante informatie die de ouderraad graag met u wil delen. Bijeenkomsten van de ouderraad zijn in principe openbaar en u mag daar bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren aangeven. Het kan zijn dat er niet publieke zaken (zoals personeelsaangelegenheden) besproken worden, u wordt dan gevraagd de vergadering even te verlaten. De notulen zijn uiterlijk twee weken na de datum van vergaderen te vinden op het besloten gedeelte van de website.
 
 

gerealiseerd door AA Webdesign