Kinderdagverblijf Coccinelle

over coccinelle

Babybeleid

Beleid voor kinderen van 0 tot 1 jaar op Coccinelle

 

Inleiding
 

‘Het belangrijkste bij het maken van een keuze binnen kinderopvang is uw gevoel wanneer u binnenstapt, deze moet goed en prettig zijn. Uiteindelijk draagt de opvang bij aan de basis van de opvoeding van uw kindje’

U bent zwanger en het idee om uw kindje al zo klein weg te moeten brengen kan moeilijk zijn. Het is daarom belangrijk om goed te oriënteren, zodat u kunt zien en ‘voelen’ of de opvang ook bij u past. In dit babybeleid is te lezen op welke wijze wij bijdragen in de verzorging en begeleiding van uw kindje. Belangrijke speerpunten die wij toepassen zijn de aandacht en zorg voor uw kindje, het inspelen op de individuele behoeften van uw kind, de wensen van u ten aanzien van de opvoeding en de open communicatie.
 

Wat heeft Coccinelle in huis voor het welzijn van baby’s

  • Lichte en karakteristieke lokalen, met aparte speelhoekjes
  • Leeftijdsadequaat speelgoed en materialen voor kinderen van 0 tot 1 jaar
  • Vaste professionele pedagogisch medewerkers op de groep
  • Tuin en park
  • Muziek op schoot van een muziekdocente
  • Extra ondersteuning door een huishoudelijke medewerkster, zodat de pedagogisch medewerkers ook echt de zorg en aandacht kunnen geven aan de kinderen

 

Samen opvoeden
 

“Samenwerking met de ouders vinden wij van groot belang, zo creëren wij samen een goede en fijne basis voor uw kindje.”

Coccinelle vindt dat de opvoeding van het kind in handen blijft van de ouders. Wanneer uw kindje Coccinelle bezoekt, is een prettige samenwerking en afstemming tussen u en de pedagogisch medewerkers op de groep dan ook van groot belang zodat wij kunnen inspelen op de behoeften van uw kindje.
 

Kennismakingsgesprek

Wanneer u mogelijk gebruik wil maken van de opvang, mag u altijd contact opnemen voor meer informatie en vragen naar de plaatsingsmogelijkheden. Wij nodigen u dan graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Tijdens de rondleiding kunt u kennis maken met de groepen en de pedagogisch medewerkers zodat u een beeld krijgt van de opvang. Wanneer u uiteindelijk besluit gebruik te maken van de opvang zal er een plekje gereserveerd worden voor uw kindje.
 

Intakegesprek

Voordat uw kindje gebruik maakt van de opvang worden de wendagen vastgelegd en wordt u samen met uw kindje uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreekt u samen met een pedagogisch medewerker van de groep uw wensen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van uw kindje en de behoeften van uw kindje. De pedagogisch medewerker waar u het intakegesprek mee heeft is tevens de mentor van uw kindje en zal voor u het vaste aanspreekpunt zijn.
 

Overdracht

Om elkaar, gedurende de opvang, op de hoogte te houden van de dagelijkse verzorging en ontwikkeling is er ’s morgens bij het brengen en ’s middags bij het halen altijd een overdracht tussen u en de pedagogisch medewerkers. Tot uw kindje één jaar is wordt er elke dag een persoonlijk overdrachtsformulier bijgehouden. Door deze vorm van rapportage wordt het ritme van uw kind zichtbaar en kunnen eventuele problemen (zoals structureel weinig drinken of onregelmatige ontlasting) worden gesignaleerd.
 

Bellen mag!

Wanneer u op het werk zit kan het soms fijn zijn om te horen hoe het gaat met uw kindje. U mag altijd bellen!

Wanneer er iets is met uw kindje bellen wij u uiteraard. Dit houdt niet in dat u altijd uw kindje moet ophalen, maar wij vinden het wel belangrijk om u op de hoogte te brengen en de mogelijkheden met u te bespreken.

 

Geen digitaal communicatieschriftje

Wij willen zoveel mogelijk tijd met uw kindje doorbrengen, daarom kiezen wij er bewust voor om geen digitale communicatieschriftjes gedurende de dag bij te houden.

 

Eerste dagje op Coccinelle….
 

“Uw kindje moet zich op Coccinelle geborgen en veilig voelen om op eigen tempo te kunnen groeien en zich te ontplooien.”


Wat neemt u mee?
Voor een dagje op Coccinelle neemt u een eigen fles en flesvoeding, voorzien van naam, mee. U kunt de flesvoeding meenemen in het verpakking, maar u kunt de voeding ook in reservecontainertjes meenemen. Het is dan wel belangrijk om een extra reservecontainertje met melkpoeder mee te nemen, zodat er altijd voldoende voeding aanwezig is.

Als u graag zelf borstvoeding wil komen geven is dit altijd mogelijk. U mag gezellig op de groep voeden of wij kunnen ervoor zorgen dat u ander rustig plekje krijgt. Bent u niet in de gelegenheid om te komen voeden mag u afgekolfde borstvoeding (voldoende gekoeld of ingevroren) meegeven.

Voor het slapen is het fijn om een slaapzak of speen mee te nemen. Geef uw kindje ook een vertrouwd knuffeltje met de geur van thuis/ mama mee. Dit kan uw kindje geborgenheid bieden.                
Daarnaast hebben wij graag reservekleertjes bij de hand.

Al de spulletjes die u meeneemt kunt u bewaren in het eigen opbergmandje van uw kindje.
 

Wenperiode van baby’s

Baby’s moeten de eerste periode wennen aan de prikkels om hun heen. Thuis is het meestal rustiger dan op een kinderdagverblijf. Het ene kindje reageert ook anders op de nieuwe omgeving dan een ander kindje. Wij weten uit ervaring dat het voor u ook wennen is om uw kindje achter te laten. Daarom mag u tijdens de wenperiode altijd bellen en houden wij u goed op de hoogte.

Tijdens de wenperiode worden er 2 á 3 wenmomenten ingepland. De eerste wendag zal uw kindje een paar uurtje wennen waarna de tweede keer de uren wat worden uitgebreid.

Het kan zijn dat uw kindje in het begin moeite heeft met de nieuwe omgeving, dat is vervelend voor uw kindje en het kan voor u ook moeilijk zijn. Forceren werkt nadelig voor het gewenningsproces. Uw kindje mag de tijd en ruimte hebben om zijn gevoelens en emoties te verwerken. De pedagogisch medewerker zal met u bespreken hoe u kindje dan het beste kan wennen. Wij vinden het van groot belang dat u tijdens de wenperiode in de gelegenheid bent om uw kindje eventueel op te halen. De pedagogisch medewerkers zijn ervaren met het wennen van baby’s op de groep en zullen u en uw kindje daarin begeleiden zodat uw kindje snel aan de nieuwe situatie gewend is.

De verzorging en activiteiten

 

“Eten en slapen zijn basisbehoeften, warmte en liefde eveneens.”

 

Een baby is afhankelijk van anderen, maar zal zich gedurende de vier jaar op Coccinelle ontwikkelen tot een kind met een grote mate van zelfstandigheid. Wij spelen in op de eigen capaciteiten, intelligentie en het temperament van het kindje welke een positieve bijdragen geeft aan de individuele ontwikkeling.
 

Eigen slaap- en voedingsritme

Op Coccinelle zorgen wij voor een goede balans tussen rustmomenten en uitdaging van activiteiten. Vaste speel- slaap- en voedingsmomenten zijn opgenomen in een dagprogramma. Echter heeft een baby vaak nog geen vast ritme en kan de behoefte aan een flesje of slaapje nog erg variëren. Op Coccinelle spelen wij in op de behoeften en ritme van uw kindje en wij reageren hier nauwlettend op. Uw kindje krijgt zijn/haar flesje als hij/ zij daar behoefte aan heeft en wij houden het eigen slaapritme aan. Wanneer uw kindje ouder wordt zal het slaap- en voedingsritme van uw kindje vanzelf meegaan in het dagprogramma van de groep.
 

Adequate verzorging

Wij genieten van wat de kinderen doen, zijn ons bewust van ons handelen en geven uw kind de tijd zijn/ haar eigen tempo te volgen. Uw kindje zal in het begin nog vooral de behoeften hebben aan eten, slapen en affectie. Wij maken dan ook van deze verzorgingsmomenten een fijn contactmoment. Wij nemen de tijd voor de verzorgingsmomenten en hebben aandacht voor uw kindje door samen te praten, te lachen en te knuffelen. Wij letten zowel op de verbale en non-verbale houding. Tijdens de verzorging benoemen wij wat wij doen zodat het voorspelbaar voor uw kindje is. Op deze wijze ontstaat er een fijne en prettige vertrouwensband tussen uw kind en de pedagogisch medewerker.


Activiteiten voor de allerkleinsten

 

“Elk kind ontwikkelt zich op eigen tempo, elk kind is uniek!”

 

Wij zorgen voor voldoende afwisseling van activiteiten en zorgen dat uw kindje zich veilig kan voelen en tegelijkertijd ook uitdaging ziet om zich te kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Ieder kind heeft zijn eigen tempo in de ontwikkeling. De activiteiten spelen in op  taal en de sociale- emotionele-  en motorische ontwikkeling.  Wij streven ernaar dat uw kind wordt uitgedaagd in zijn ontwikkeling en plezier heeft wanneer hij/zij iets nieuws heeft ontdekt en vanuit daar zijn zelfbeeld verder kan ontwikkelen.

 

Speelgoed en materialen

Op de groep is leeftijdsadequaat speelgoed en materiaal voor kinderen van 0 tot 1 jaar aanwezig.

Baby’s vormen indrukken van hun omgeving via het gevoel. Daarom werken wij met verschillende soorten materialen zoals hout maar ook water en/of zand. Wij hebben o.a. speel- en klimkussens, een voelkleed en sensorische vloertegels waarop de kinderen lekker kunnen spelen.

Het speelgoed en materiaal geeft voldoende uitdaging.

 

Dagelijkse activiteiten

Coccinelle biedt dagelijks verschillende activiteiten met de allerkleinsten. Dit zijn activiteiten waarbij het contact met de allerkleinsten voorop staat. Kiekeboe- spelletjes, samen praten of zingen, lekker op schoot, snoezelen met zachte materialen en geluiden zijn voorbeelden van dagelijkse activiteiten. Daarnaast stimuleren wij uw kind in de ontwikkeling met bijvoorbeeld rollen, kruipen en wanneer uw kindje wat groter is ook lopen. De activiteiten worden individueel en gezamenlijk aangeboden. Spelenderwijs ontdekt uw kindje zichzelf en de wereld om zich heen.  
 

Naar buiten

Wanneer het weer het toelaat, gaan wij elke dag minstens een keer naar buiten. De allerkleinsten gaan in de wandelwagen mee naar de tuin en bij mooi weer spelen zij op een kleed. Het omliggende park van het klooster (waarin Coccinelle zich bevindt) gebruiken wij regelmatig om lekker te gaan wandelen.

 

Muziek op schoot

Twee keer in de maand komt Ans Hofer een gecertificeerde muziekdocente op Coccinelle. Zij geeft muziek op schoot, ook voor de allerkleinste. Zij speelt in op de actuele activiteiten van het jaar. Ans neemt daarbij verschillende muziekinstrumenten mee zoals bijvoorbeeld een viool. Kinderen ontwikkelen zo een muzikale basis en het bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het plezier dat uw kindje ervaart!gerealiseerd door AA Webdesign