In het interne klachtenreglement kun je lezen hoe wij omgaan met klachten. 

Coccinelle is geregistreerd bij de Geschillencommissie kinderopvang.
Wanneer je ervoor kiest je klacht extern in te dienen kan dit bij www.degeschillencommissie.nl. Op deze website is ook het reglement van de Geschillencommissie beschikbaar.

Mocht de klacht een vermoeden hebben van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling in werking. 

Heb je een klacht?!

Wij doen er alles aan om de opvang van je kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij denken graag samen na over verbeterpunten. Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben vinden wij het prettig dat je dit in eerste instantie met de betrokken medewerker bespreekt. Komen jullie er samen niet uit dan kun je het bespreekbaar maken met onze leidinggevende, Lisa van der Linden. Je kunt Lisa bellen of je klacht schriftelijk doorsturen. 

 

    Jouw gegevens    Omschrijving van je klacht