Coccinelle hecht grote waarde aan de samenwerking met de ouderraad. 

De ouderraad is de schakel tussen Coccinelle en ouders betreft het beleid en kwaliteit op Coccinelle. De ouderraad heeft daarbij adviesrecht. Daarnaast speelt de ouderraad een grote rol bij het organiseren van de jaarlijkse Coccinelledag. 

De ouderraad komt een paar keer per jaar samen met het management van Coccinelle. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Mocht je graag hierbij aanwezig willen zijn geef het dan door aan ons. 

Mocht je zelf suggesties of vragen hebben betreft het beleid dan kun je die aan de ouderraad doorgeven via het emailadres;