Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak heeft de commissie Gunning (2012) een rapport uitgebracht waarin aanbevelingen staan vermeld die niet alleen relevant zijn als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het gaat om kindermishandeling (fysiek en mentaal) of andere veiligheidsrisico’s. Het rapport Gunning stelt verplicht dat er altijd meerdere volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of horen.

Vier-ogenprincipe bij Coccinelle

Binnen Coccinelle is het van groot belang dat er een open aanspreekcultuur is. Collega’s moeten elkaar kunnen aanspreken en helpen wanneer dat nodig is. Op elke groep zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Ook is er elke dag minimaal een lid van het management aanwezig. Alle deuren van de groepsruimtes zijn voorzien van (beveiligd) glas, waardoor er ten alle tijden iemand mee kan kijken in de groepsruimtes.
 
Echter zijn er specifieke situaties gedurende de dag op kinderdagverblijf Coccinelle waarbij er geen twee pedagogisch medewerkers in de ruimte zijn. Hieronder zijn deze situaties beschreven waarbij het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerkster alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan.

Slaapruimte
De slaapruimte van de stamgroepen is aangrenzend aan de groep. Als een pedagogisch medewerker de slaapruimte ingaat blijft de deur open, daarnaast is er een babyfoon aanwezig zowel op de slaapkamer als desbetreffende stamgroep.
 
Souterrain (2,5 tot 4 jaar)
Op de dag kunnen de groepen gebruik maken van het souterrain. In het souterrain zijn twee personen aanwezig of wordt er gebruik gemaakt van een babyfoon met cameravoorziening.
 
Buiten spelen
Zodra de kinderen naar buiten gaan zijn er meerdere pedagogisch medewerkers aanwezig. Via het raam van de twee stamgroepen (dauwdruppels en vuurvliegjes) is er ook contact mogelijk.
 
Vroege (7.00-7.30) en verlengde opvang (18.00-19.00)
In de vroege opvang (7.00-7.30 uur) en verlengde (18.00-19.00 uur) opvang staat er één pedagogisch medewerkster alleen op de groep. Een lid van de ouderraad of management zal onverwachts binnen kunnen lopen voor een steekproef.
 
Breng- en haaltijden
Tussen 8.00-9.00 uur en 17.00-18.00 uur kan er op groep één pedagogisch medewerkster aanwezig zijn. Tijdens dit breng- en haalmoment komen ouders onverwachts binnen en een management lid werkt tijdens deze momenten op de groepen waar nodig is. Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.
 
Alleen op de groep door lage kindbezetting
Wanneer een pedagogisch medewerkster alleen werkt door vakantie of calamiteiten van collega is dit alleen mogelijk wanneer de leidster-kind ratio het toelaat. Een lid van het managementteam en de pedagogisch medewerkers van de andere groepen zullen regelmatig binnenlopen. Indien nodig kan een babyfoon op de groep geplaatst worden.

Maatregelen om de risico’s te verkleinen

  • Babyfoons op alle groepen/slaapkamers
  • Glazen ramen/deuren tussen de groepen en van groepen
  • Geen sloten op de kinderwc’tjes
  • Werken aan een open aanspreekcultuur
  • Dagelijks een à twee leden van het management aanwezig (7.30-18.00uur)
  • Protocollen veiligheid jaarlijks evalueren
  • Overleg en periodieke evaluatie met de oudercommissie
  • Steekproef in vroege en verlengde opvang door oudercommissie of management
  • Inzet van stagiaires en groepshulpen