De manier van kijken naar een kind en zijn of haar ontwikkeling is bepalend voor de manier van werken. Bij Coccinelle zien we dat ieder kind een drang heeft zichzelf te ontwikkelen. Maar bovenal: dat ieder kind dat doet op zijn of haar manier op basis van aanleg, talent en temperament. Ieder kind is uniek. Om zichzelf te kunnen zijn en zich vandaaruit te ontplooien kiezen wij voor een persoonlijke benadering, gericht op het individu. Zodat elk kind bij Coccinelle zich hier thuis zal voelen. Thuis is immers de plek waar je écht jezelf kunt zijn.

Zo houden wij de kwaliteit hoog

 

 

Wij streven hierbij altijd naar een evenwicht tussen houding, regels en gedrag.

4 groepen, 44 kinderen

Februari 2001 is Coccinelle gestart met opvang voor baby´s, dreumesen en peuters. We hebben twee baby- en dreumesgroepen voor kinderen van 0-2 jaar twee dreumes- peutergroepen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Op de groepen staan per dag vaste pedagogisch medewerkers. Binnen het kinderdagverblijf kunnen in totaal 44 kinderen per dag opgevangen worden. Per groep hebben we gerichte activiteiten, passend bij de leeftijden van de kinderen. We hebben een vast dagprogramma. Maar de exacte invulling stemmen we altijd af op de wensen en behoeften van de kinderen. Omdat elke dag en elk kind anders is!

Kern pedagogisch beleid

Ons belangrijkste doel, elke dag weer, is het realiseren en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. We willen er samen een fijne dag van maken! Hiermee hopen we uiteindelijk het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te bevorderen. Zaken als geborgenheid, normen en waarden en persoonlijke ontwikkeling lopen dan ook als een rode draad door het pedagogisch beleid.

Meer informatie

Thuis voor alle leeftijden

Daarnaast is een prettige leefomgeving belangrijk; een plek waar kinderen zich thuis voelen. De lichte ruimtes bij Coccinelle hebben een goede akoestiek en klimaatbeheersing. Ze zijn sfeervol ingericht met veel licht hout, kleur en divers speelgoed voor kinderen van elke leeftijd. Om de hygiëne op peil te houden is er iedere dag een huishoudelijk medewerkster aanwezig om de ruimtes schoon te maken.

Inbreng van ouders

Voor Coccinelle staat uiteraard het kind centraal. Daarnaast vinden wij de inbreng en wensen van de pedagogisch medewerkers en ouders van groot belang. Zij moeten immers met evenveel plezier als de kinderen naar Coccinelle komen.

Meer informatie

Wat we de kinderen meegeven

Na de vierde verjaardag is het helaas tijd om afscheid te nemen. Coccinelle is een kleinschalig kinderdagverblijf: het aantal kinderen is niet groot en ons team is heel hecht. Maar misschien nog wel hechter is de band die we opbouwen met de kinderen in de eerste jaren van hun leven. Ook voor medewerkers is het dan ook wel eens slikken als ze een kind uitzwaaien.
Ons ultieme doel is hen een goede, stevige en prettige basis meegeven. De kroon op ons werk is dat zowel ouders als kinderen met plezier bij ons terugkomen en fijne herinneringen overhouden aan deze eerste, cruciale levensfase bij Coccinelle.