Kinderdagverblijf Coccinelle

Klachtenformulier


 
Klachtenformulier Kinderdagverblijf b.v.

U heeft een klacht?!
Wij doen er alles aan om de opvang van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen en denken graag samen met u na over verbeterpunten.
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijk termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.
 
GEGEVENS VAN DIEGENE DIE DE KLACHT INDIENT:
Dagtekening                      ..................................................................................................                              
Naam                                ...……………………………………………………………………………………………………………….
Adres                                ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer                …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail adres                      …………………………………………………………………………………………………………………
GEGEVENS VAN HET KIND:
Naam                                …………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum                  ………………………………………………………………………………………………………………..
Stamgroep                        .................................................................................................
 
Omschrijving van uw klacht

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Wij zullen proberen uw klacht binnen 5 werkdagen schriftelijk te bevestigen. Binnen 10 werkdagen wordt het afhandelingtermijn bekend gemaakt. Wij zullen uw klacht altijd serieus nemen. 
De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

 

 

gerealiseerd door AA Webdesign